Na co mogą liczyć frankowicze

Na co mogą liczyć frankowicze – frankowicze znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Rosnące zobowiązania wobec banku uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i krzyżują plany życiowe. Na co mogą liczyć Frankowicze? Na szczęście jest możliwość wyjścia z tego impasu i stawienie czoła nieuczciwym praktykom bankowym.

Kredytobiorcy posiadający kredyty zaciągnięte we frankach szwajcarskich mogą złożyć pozew do sądu przeciwko bankom o unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu. Czy mają szanse na korzystny wyrok? Tak, aż 97% wyroków sądowych jest wydawanych na korzyść Frankowiczów.

Na co mogą liczyć Frankowicze?

Kredytobiorcy zaciągający kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich działali w dobrej wierze i nie mieli wiedzy na temat niedozwolonych klauzul, które znajdowały się w umowie.Takie dokumenty podpisywali bez posiadania informacji o ryzyku i jak już teraz wiadomo były one wadliwie skonstruowane. Frankowicze mogą liczyć na pozbycie się zadłużenia i unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu, zwrot nadpłaconych rat i spłatę kolejnych według nowego harmonogramu.  

Co zrobić, aby to uzyskać? Trzeba złożyć pozew w sądzie. Jednak wygranie sprawy wymaga znajomości prawa bankowego, dlatego nie ma sensu zmaganie się z zawiłościami paragrafów prawnych. Lepszym rozwiązaniem jest udanie się na konsultacje do prawnika, który zapozna się z dokumentami i stwierdzi, czy jest możliwość wygrania sprawy przeciwko bankowi. Jeżeli rokowania będą korzystne, będzie reprezentował interesy Frankowicza na sali sądowej.

Jak ubiegać się o odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy frankowej?

Frankowicze nie mogą liczyć na pomoc ze strony banków które tych kredytów udzieliły. Pomoc ze strony polskich władz też nie przyniesie korzystnego rozstrzygnięcia. Ale nie są oni pozostawieni sami sobie, mogą zwrócić się do kancelarii prawnej, gdzie radca prawny przeanalizuje umowę kredytową, regulaminy, aneksy i wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.  

Na co mogą liczyć frankowicze
Na co mogą liczyć frankowicze

Polskie sądy rozstrzygają sprawy na korzyść Frankowiczów, dlatego nie trzeba zwlekać ze złożeniem pozwu w oczekiwaniu na poprawą sytuacji. Istnieje wiele grup zrzeszających poszkodowane przez banki osoby, które przekazują sobie informacje jak pozbyć się zadłużenia. Jednak to samodzielnie trzeba podjąć decyzję o wystąpienie na drogę sądową. Sądy są wspierane orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wydają korzystne dla Frankowiczów wyroki.

Osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia pytają, gdzie szukać profesjonalnej pomocy. Najlepszą drogą jest wsparcie prawne, opracowanie silnego pozwu i reprezentowanie na sali sądowej, taka batalia przeciwko bankowi jest naprawdę możliwa do wygrania. Analiza wszystkich posiadanych dokumentów ujawni niedozwolone klauzule co jest podstawą dochodzenia swoich roszczeń. Oczywiście trzeba się przygotować na proces, który może potrwać kilka miesięcy a jest światełko w tunelu i duża szansa na życie bez kredytu.

Na co mogą liczyć frankowicze po odfrankowieniu umowy kredytowej?

Czym jest odfrankowienie kredytu? To inaczej zmiana kredytu we frankach szwajcarskich na kredyt w polskich złotówkach, jednak w korzystny dla kredytobiorców sposób.To stwierdzenie nieważności klauzul indeksacyjnych, polegające na usunięciu z umowy kredytowej niedozwolonych zapisów i uznaniu, że kredytobiorca spłacał raty w zawyżonej wysokości. Stwierdzone zostanie, że klauzule indeksacyjne są nieważne, a bank udzielający kredytu nie miał prawa do przeliczania rat w złotówkach na franki szwajcarskie. Sąd uzna, że, kredyt indeksowany jest kredytem złotówkowym i tak należy go traktować. Uzyskując korzystny wyrok sądowy bank zostanie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych rat, czyli w efekcie nastąpi zmniejszenie wysokości bieżących rat, które będą spłacane według nowego harmonogramu. Istotne jest również to, że po przewalutowaniu nie zwiększa się oprocentowanie kredytu które będzie zależne od LIBOR.

 

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich

Efektem usunięcia klauzul indeksacyjnych z umowy frankowej może być stwierdzenie przez sąd nieważność umowy kredytowej. W takim przypadku można zażądać od banku zwrotu wpłaconych kwot. Inaczej mówiąc, unieważnienie umowy staje się nakazem doprowadzenia zadłużenia kredytobiorcy i kredytodawcy do stanu faktycznego, czyli zanim podpisana została umowa kredytowa. Obowiązek dotyczy obydwu stron, dlatego trzeba się liczyć z koniecznością całkowitej spłaty kredytu. Natomiast bank zostanie zobowiązany do oddania Frankowiczom wszystkich naliczonych i wpłaconych przez niego odsetek, prowizji i rat.

Na co mogą liczyć frankowicze występując z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia?

Prawnicy podczas konsultacji w sprawie odfrankowienia kredytu lub unieważnienia umowy mogą sugerować wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Na czym to polega? Otóż, mając na uwadze niestabilny kurs franka szwajcarskiego zabezpieczenie polegać będzie na czasowym zawieszeniu konieczności spłaty kredytu, mimo że zapisy umowy kredytowej wciąż obowiązują, ponieważ sąd jeszcze nie rozstrzygnął jej nieważności. Takie wnioski są dość sprawnie rozpatrywane przez sądy, a o uzyskanie zabezpieczenia można się starać na każdym etapie postępowania sądowego.

  

Category:

Related Posts