Geologia złożowa – czym zajmuje się nauka, jak zostać specjalistą

Geologia złożowa – czym zajmuje się nauka, jak zostać specjalistą. Geologia to jedna z dziedzin nauki zajmujących się budową, historią, składem czy zachodzącymi procesami Ziemi. Dzięki tej specjalności możliwe jest dokładne zapoznanie się z właściwościami poszczególnych elementów naturalnych, a także możliwościami ich wykorzystania. Sam dział ten jest bardzo rozbudowany, a obszar badań podzielony na wiele odłamów. Jednym z nich jest geologia złożowa. Czym zajmuje się tego rodzaju płaszczyzna? Jaką pełni rolę w życiu człowieka? Jaki zakres usług wykonywany jest przez specjalistów działających w tym obszarze? Jak w życiu codziennym wykorzystać ten dział nauki?

Czym jest geologia złóż?

Geologia złożowa to nauka, która od końca XIX wieku wyróżniona została, jako samodzielny dział badawczy, specjalizujący się w zbieraniu informacji, wyszukiwaniu, opisie oraz przekazie wiedzy na temat złóż surowców mineralnych. Dzięki pracy fachowców możliwe jest sklasyfikowanie wszelkich dób naturalnych, jak również rozpoznanie ich pod względem użyteczności. Nauka ta skoncentrowana jest przede wszystkim na zadaniach takich jak:

  • sposób i powstanie złóż – określenie ich genezy, 
  • wykorzystanie surowców mineralnych, 
  • podział złóż na formy – pokłady, wysady, żyły, gniazda, itp.

Rola nauki o złożach w codziennym życiu

Geologia złożowa to obszar nauki, który posiada ogromne znaczenie dla ludzkości.  Wykorzystanie zdobytej wiedzy pozytywnie wpływa na wiele działań i codziennych decyzji, podejmowanych na całym świecie. Przedsiębiorstwa i fachowcy poruszający się w danym temacie dążą przede wszystkim do ustalenia perspektyw występowania danego surowca, tworzenia odpowiedniej dokumentacji, a także zbierania i magazynowania poszczególnych dóbr mineralnych. Dzięki pracy geologów możliwy jest stały rozwój gospodarczy na całym świecie. Choć działania te nie są na pierwszy rzut oka zauważalne przez społeczeństwo, to w rzeczywistości pracę fachowców wykorzystuje każdy człowiek. Geologia w szerokim rozumieniu, jak również jej poszczególne obszary jest zatem wszechobecna, Gdzie najczęściej możemy spotkać się z efektami pracy geologów złóż?

Nauka ta w szczególności uwidacznia się w działach takich jak
– elektronice,
– produkcji sprzętów domowych,
– tworzeniu poszczególnych surowców budowlanych,
– produkcja prądu,
– wiele innych.

Geologia złóż – zakres działań specjalistów

Geologia złożowa - czym zajmuje się nauka, jak zostać specjalistą.Geologia złożowa to wielopoziomowa specjalizacja do wykonywania, której potrzebne są szczególne umiejętności, wiedza oraz chęć rozwoju i stałego kształcenia się. Zadania fachowców są podzielona, a do najpopularniejszych czynności zalicza się: analizę procesów geologicznych, badanie gruntu i rozwoju ziemi oraz znajdujących się w jej składzie złóż mineralnych, pomoc przy otwieraniu i tworzeniu nowych kopalni, żwirowni czy piaskowni, wsparcie przy planowaniu rożnego rodzaju inwestycji, pomoc przy rozwoju nowoczesny technologii opartych na odnawialnych źródłach energii, itp. Praca geologów złóż widoczna jest także w przypadku tworzących się osuwisk czy różnego rodzaju podtopień. Specjaliści monitorują dany teren, który zagrożony jest występowaniem różnego rodzaju kataklizmów, jak również stale wykonują różnego rodzaju zapiski, dokumentację i analizy terenu oraz jego składu mineralnego. Wśród ważnych zadań geologów należy wyróżnić także ustalanie obszarów występowania, poszukiwania, wydobywania i magazynowania surowców stosowanych do rozwoju energetyki konwencjonalnej oraz innowacyjnych metod ich wykorzystywania.

Jak zostać geologiem – kwalifikacje, kompetencje, cechy osobowości

Geologia złożowa to dziedzina, która potrzebuje wielu doświadczonych specjalistów. Praca w tym zawodzie niestety wielu ludziom kojarzy się z prącą biurową, przesiadywaniem nad dokumentami oraz wygodnym stanowiskiem biurowym. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Fachowiec geolog musi przygotować się na wykonywanie działań niekiedy w ciężkich warunkach. Spora część wykonywanych czynności przebiega w terenie lub laboratorium. Bowiem zadaniem specjalisty jest znalezienie i zebranie materiałów badawczych, badania geologiczne, a następnie opisanie i dokumentowani zebranej wiedzy i informacji. Aby zostać fachowcem tej dziedziny należy ukończyć odpowiednie studia na kierunku geologii. Uczelni kształcących w tym kierunku jest wiele, a chętnych proporcjonalnie niedużo. Szansa na dostanie się na wybrany kierunek jest zatem spora. Podczas kilkuletniej nauki, studenci zobowiązani są do wyboru specjalności, wśród których znajduje się m.in. geologia i prospekcja złóż. Program kształcenia najczęściej uzależniony jest od uczelni oraz indywidualnych przesłanek. Wśród obowiązkowych wiadomości i umiejętności zdobywanych podczas nauki znajdują się:

  • umiejętność rozpoznawania minerałów, 
  • tworzenie analiz i dokumentacji, 
  • określanie własności mechanicznych gruntów, 
  • wykonywanie wszelkiego rodzaju pomiarów, 
  • nauka o ochronie surowców, 
  • sporządzanie map i projektów, itp. 

Aby móc zostać geologiem należy również posiadać kilka przydatnych cech, którymi są przede wszystkim ciekawość świata, zamiłowanie do przedmiotów ścisłych – chemia, biologia, fizyka, biochemia, itp. Ponadto fachowcy powinni posiadać chęć stałego kształcenia się, być precyzyjni oraz cierpliwi. 

Category:

Related Posts