Co to jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić?

Co to jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić? Niekończące się długi, goniące terminy płatności, stres i zdenerwowanie prowadzące do depresji i złego samopoczucia mogą stać się przeszłością, która obróci się w pozytywnie prosperującą przyszłość. Długi, z których niegdyś nie mogłeś się wyplątać mają, bowiem drogę wyjścia – jaką jest upadłość konsumencka. Nie jest ona idealnym rozwiązaniem dla dłużnika i oznacza wiele poświęceń, jednakże dzięki niej możesz wyjść na prostą i zyskać realne perspektywy wyjścia z zadłużenia.

Upadłość konsumencka https://upadlosc-konsumencka-24.pl/upadlosc-konsumencka-szczecin/ to, bowiem nic innego jak postępowanie sądowe zorganizowane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i z różnych powodów stały się niewypłacalne. Złożenie wniosku mówiącego o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez osoby prywatne staje się najczęstszą i coraz bardziej popularną metodą na wyjście z długów i rozpoczęcia tak zwanego nowego startu w życiu – wolnego od obciążeń pieniężnych. Czym zatem dokładnie jest upadłość konsumencka? Na czym polega? Jak ogłosić upadłość konsumencką i gdzie złożyć wniosek?

Upadłość konsumencka – czym jest – definicja i charakterystyka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu redukcję lub umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej nieprowadzącej własnej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy do niewypłacalności doszło bez winy dłużnika. Upadłość konsumencka zawarta w przepisach dotyczących polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została 31 marca 2009 roku, natomiast w 31 grudnia 2014 roku została wprowadzona jej nowelizacja.

Zobacz również:

Czy wiesz, że …

Z roku na rok rośnie liczba osób ubiegających się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na rok 2014 swoją upadłość chciały ogłosić jedynie 32 osoby, gdzie rok później (2015 rok) było już ich 5616. Ponadto 3 lata później, czyli w 2018 roku liczba spraw związanych z rozwiązaniem kwestii długów i wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzrosła do 12719 przypadków, gdzie upadłość została ogłoszona u 6552 osób.

Co zrobić by móc ogłosić upadłość konsumencką i gdzie oraz jak złożyć wniosek?

Co to jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić?
Co to jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wnieść zarówno osoba zadłużona jak i wierzyciel. Dokument ten powinien zostać złożony w sądzie, gdzie należy także uiścić odpowiednią opłatę (około 30 zł). Podejmując takie działanie, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, posiadającej doświadczenie w tym zakresie, zyskasz wówczas pewność, iż wniosek przygotowany będzie w odpowiedni sposób.

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej upoważniona jest każda osoba fizyczna, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej lub przestała być współwłaścicielem osobowej spółki handlowej (zniesiony został obowiązek oczekiwania minimum 1 roku od wykreślenia z rejestru KRS lub zaprzestania określonej działalności gospodarczej). Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zostać złożony na stosownym formularzu, którego wzór dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Na podstawie złożonych dokumentów sąd podejmuje decyzję o umorzeniu długów. Decyduje on również, które długi można umorzyć a które nie. Ponadto ustala plan spłaty pozostałych zaległości oraz posiada prawo do podjęcia decyzji o sprzedaży domu lub mieszkania.

Kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać oddalony?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej https://upadlosc-konsumencka-24.pl/upadlosc-konsumencka-poznan/ to czasami jedyna droga wyjścia dla osób mocno zadłużonych, nieumiejących sobie poradzić ze spłatą. W większości przypadków sąd przychyla się do wniosków osób fizycznych, jednakże istnieją też sytuacje, które uniemożliwiają wszczęcie odpowiedniego postępowania. Zatem, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wówczas, gdy:

  • konsument sam doprowadził do swojej tragicznej sytuacji finansowej a jego niewypłacalność powstała na skutek rażących zaniedbań lub istotnych błędów,
  • było przeprowadzone już postępowanie upadłościowe w stosunku do określonego konsumenta lub zostało ono umorzone z przyczyn innych niż na wniosek danej osoby,
  • został uchylony plan spłaty wdrożony we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym – konsument nie wywiązywał się z planu spłaty, ukrywał źródła przychodu a także nie składał stosownych sprawozdań,
  • konsument miał za zadanie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako przedsiębiorca, lecz nie uczynił tego,
  • we wniosku zostały podane niekompletne, nieprawidłowe lub niezgodne z prawdą dane,
  • zostało prowadzone już (w przeciągu ostatnich 10 lat) konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całkowitym oddłużeniem konsumenta.

Upadłość konsumencka wydaje się stosownym ratunkiem w sytuacjach bez wyjścia. Dobra materialne są w życiu ważne, jednakże zdrowie psychiczne jeszcze ważniejsze. Dlatego też warto zadbać o swoje finanse i odpowiednio nimi zarządzać by móc uniknąć trudnych do podjęcia decyzji. Należy, bowiem pamiętać, że jednocześnie z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej cały posiadany majątek staje się tak zwaną “masą upadłości”, która zarządzana jest przez wyznaczonego przez sąd syndyka – co w rzeczywistości oznacza, że nie będziesz wstanie samodzielnie decydować o swoim dobytku. Dlatego też ponad wszystko warto rozważnie manipulować swoimi finansami i starać uniknąć się sytuacji,  które doprowadzą do niewypłacalności i bankructwa. 

Category:

Related Posts